Ίδρυση και ιστορική διαδρομή του γραφείου

Το γραφείο ΗeΒec ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2002 από τους Μηχανικούς Γεώργιο Σιάχο και Σταύρο Σιάχο με πεδίο εργασιών μελέτες και κατασκευές της επιστήμης του πολιτικού μηχανικού και του τοπογράφου μηχανικού. Έως σήμερα έχει κατασκευάσει κατοικίες, εμπορικά κτίρια, βιομηχανικά κτίρια και ειδικά τεχνικά έργα και έχει εκπονήσει ειδικές μελέτες σεισμικής Αποτίμησης ή Αντισεισμικού Σχεδιασμού κατασκευών και ειδικές τοπογραφικές μελέτες σε σχέδια πόλης, σε οικισμούς και αιγιαλούς της χώρας.

Τον Σεπτέμβριο του 2009 εντάχθηκε ο Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Αθανάσιος Σκουτέρης διευρύνοντας τις δραστηριότητες του γραφείου σε ηλεκτρολογικά έργα, έργα αυτοματισμών και εξοικονόμησης ενεργείας και σε φωτοβολταϊκες εγκαταστάσεις.

Το γραφείο πλέον από το 2020 συνεργάζεται με την δικηγόρο Παναγιώτα Ντέντε για θέματα που άπτονται του Αστικού Δικαίου και από το 2021 στην ομάδα προστέθηκε ο εξωτερικός μηχανικός Ανδρέας Γιαννούλης.