Τοπογραφική αποτύπωση και σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων εκτάσεων του Φιλοπροοδευτικού Συλλόγου Λαμπιρίου απαλλοτριωμένων κατά την χάραξη της Ολυμπίας Οδού

Τοπογραφική αποτύπωση και καθορισμός αιγιαλού και παραλίας στο Λαμπίρι Αχαΐας