Η ομάδα μας

Την ομάδα μας στελεχώνουν επιστήμονες που έχουν πάθος για την εργασία τους.
Γνωρίστε μας.

Γεώργιος Στ. Σιάχος

Πολιτικός Μηχανικός

Γεννήθηκε στην Πάτρα. Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πάτρας στο διάστημα (1996-2002) από όπου αποφοίτησε την 29/07/2002. Ακολούθησε τον Δομοστατικό τομέα κατεύθυνσης.

Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Σεισμικής Μηχανικής και Αντισεισμικών Κατασκευών από όπου αποφοίτησε με βαθμό Διπλώματος Λίαν Καλώς με Διατριβή Διπλώματος Ειδίκευσης: “Σύγκριση μεθοδολογιών αποτίμησης σεισμικής ικανότητας κτιρίου με χρήση στατικών ανελαστικών αναλύσεων με βάση τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. και την FEMΑ”.

Εργάζεται από το 2002 στην Πάτρα. Έχει πτυχίο μελετητή Υ.ΠΕ.ΚΑ τάξης Β στις Στατικές μελέτες και στις Μελέτες τοπογραφίας. Έχει πραγματοποιήσει ως μελετητής και επιβλέπων μηχανικός πολλά ιδιωτικά έργα κατοικιών και βιομηχανικών κέντρων. Έχει αναλάβει την κατασκευή κτιρίων και είναι μελετητής δημοσίων έργων.

Βασίλειος Κανελλόπουλος

Θερμοϋδραυλικές Εγκαταστάσεις

Γεννήθηκε στη Βάρδα. Σπούδασε Μηχανολόγος εγκαταστάσεων και κατασκευών Μηχανολογίας στο 7ο ΕΠΑΛ Πάτρας και Τεχνικός θερμικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων στο ΕΠΑΣ Πάτρας. Είναι πιστοποιημένος συνεργάτης επιθεώρησης, συντήρησης και επισκευής αντλητικών συστημάτων και διαχείρισης υγρών απο την WILO Hellas.
Η συνεργασία με το γραφείο ξεκίνησε το 2018.

Αθανάσιος Παν. Σκουτέρης

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Γεννήθηκε στην Πάτρα. Σπούδασε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΑΤΕΙ Πατρών από όπου αποφοίτησε την 03/07/2009. Είναι συντηρητής και επιβλέποντας μηχανικός ηλεκτρολογικών εφαρμογών σε κατοικίες, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και βιομηχανικά έργα και έχει πραγματοποιήσει διασυνδεδεμένα και αυτόνομα φωτοβολταικά έργα κατοικιών και ειδικών έργων.

Μελετά και εγκαθιστά αυτοματισμούς φωτισμών, συναγερμού, μετάδοσης ήχου, και θέρμανσης με κεντρική διαχείριση των λειτουργιών smartphone ή iPad και δίκτυα πολυμέσων με εφαρμογές multimedia.

Ανδρέας Γιαννούλης

Μηχανολόγος και Αερ/γός Μηχανικός

Έχει γεννηθεί στην Πάτρα.
Σπούδασε Μηχανολόγος και Αεροναυπηγός Μηχανικός στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών.
Ασχολείται με τις Η/Μ μελέτες σε κατοικίες,ξενοδοχεία και κτίρια γραφείων, την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών όλων των τάξεων, τις υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις και κατασκευαστικά έργα και τις αδειοδοτήσεις μεταποιητικών μονάδων.
Διατηρεί γραφείο στη Νέα Σμύρνη Αττικής και είναι συνεργάτης της εταιρείας από το 2021.