Υπηρεσίες

Το γραφείο μας μπορεί να καλύψει μια μεγάλη γκάμα αναγκών με τιμές προσαρμοσμένες στην εποχή. Γνωρίστε τις υπηρεσίες μας.

Έκδοση οικοδομικών αδειών

Μελέτες , επιβλέψεις και κατασκευές ιδιωτικών έργων

Μελέτες δημοσίων έργων

Ειδικές Ηλεκτρολογικές μελέτες

Διασυνδεδεμένα και αυτόνομα φωτοβολταικά έργα

Αυτοματισμοί με κεντρική διαχείριση των λειτουργιών και εφαρμογές multimedia

Ειδικές Στατικές μελέτες υφιστάμενων και νέων κατασκευών

Ειδικές Κτηματογραφικές, Χαρτογραφικές και Γεωδαιτικές Τοπογραφικές μελέτες

Ποιοτικός έλεγχος και επίβλεψη κτιρίων

Ανακαίνιση κατοικιών και καταστημάτων

Νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών

Construction Management

Διενέργεια τεχνικών εκτιμήσεων

Παροχή γνωμοδοτήσεων επί τεχνικών θεμάτων