Μελέτη υπεραγοράς τροφίμων στην Άμφισσα , Κέρκυρα και Χαλκίδα για την Ten Brinke Hellas

Εργοστάσιο και γραφεία πώλησης στην Βιομηχανική Ζώνη Πατρών

Ποιμνιοστάσιο, αγροτική αποθήκη και Silo στους Κραστικούς Καλαβρύτων