Ισόγεια κατοικία με υπόγειο στην Θέα Πατρών

Διώροφη κατοικία από πέτρα και ξύλο στην Ζαρούχλα Ορεινής Ακράτας